Conducerea și consilul facultății

universitatea_hyperion_din_bucuresti_19075600CONDUCEREA FACULTĂȚII de PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

 • Decan, Conf.univ.dr. Mihai Covaci
 • Prodecan, Lect.univ.dr. Marinela Sîrbu
 • Director departament, Lect.univ.dr. Cristiana Haica


CONSILIUL FACULTĂȚII de PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

 • Conf.univ.dr. Mihai Covaci
 • Lect.univ.dr. Marinela Sîrbu
 • Lect.univ.dr. Cristiana Haica
 • Conf.univ.dr. Emil Răzvan Gâtej
 • Lect.univ.dr. Stomff Mihaela
 • Lect.univ.dr. Maria Tănase-Mânzat
 • Student, Drăgan Luminița-Mariana
 • Student, Tutusanu Maria
 • Student, Nicorici Mirela


CONSILIUL DEPARTAMENTULUI de PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

 • Conf.univ.dr. Mihai Covaci
 • Lect.univ.dr. Marinela Sîrbu
 • Lect.univ.dr. Cristiana Haica
 • Conf.univ.dr. Emil Răzvan Gâtej
 • Lect.univ.dr. Stomff Mihaela