Licență

Informații admitere Psihologie – Sesiunea Iulie 2024, Studii universitare de Licență (IF)

Admiterea se desfășoară în limita cifrelor de școlarizare aprobate de ARACIS pentru programele de studii Psihologie (în limba română) cursuri zi (IF) Criterii de selecție:
– 40% media examenului de bacalaureat;
– 60% nota la proba scrisă de tip grilă (cu prezență fizică) din psihologie generală.
Bibliografie proba scrisă tip grilă: Manualul pentru clasa a X-a, Psihologie, coordonator Mielu Zlate, Editura Aramis, 2005.

Calendarul admiterii

15.05.2024 – 21.07.2024 Înscrieri
24.07.2024 Afișarea distribuiri candidaților pe săli
25.07.2024 Proba scrisă
25.07.2024 Afișarea provizorie a rezultatelor
26.07.2024 – 29.07.2024 Depunerea contestațiilor
30.07.2024 Afișarea rezultatelor la contestațiile depuse
30.07.2024 – 31.08.2024 Confirmarea locurilor prin achitarea primei rate
03.09.2024 Afișarea finală a rezultatelor

Dosarul de înscriere trebuie să conțină:
– Diplomă de bacalaureat (sau adeverință de bacalaureat) în original și copie. Pentru diplomele de bacalaureat obține în afara teritoriului Românei, trebuie prezentat Atestatul de recunoaștere eliberat de CNRED. Original și copie;
– Certificatul de naștere în original și copie;
– Certificat de căsătorie în original și copie;
– Copie BI sau CI;
– 3 fotografii color 3/4;
– Adeverință medicală;
– Dovada achitării taxei de înscriere (200 RON).
Documentele se vor prezenta într-un dosar plic.