2016

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ DE PSIHOLOGIE
„DIVERSITATEA SERVICIILOR PSIHOLOGICE ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR EUROPENE”
în perioada 17 – 19 mai 2016

Comitet ştiinţific

Prof.univ.dr. Racu Igor, Universitatea Pedagogică de Stat “I. Creangă“ Chişinău
Prof.univ.dr. Zoran Zoricic, Clinical University Hospital “Sister of Mercy” Croatia
Prof.univ.dr. Geanina Cucu Ciuhan, Universitatea din Piteşti
Conf.univ.dr. Svetlana Rusnac, Universitatea Liberă Moldova
Conf.univ.dr. Carolina Perjan, Universitatea Pedagogică de Stat “I. Creangă“ Chişinău
Kempf Peter Wilhelm, Ph.D, Deutsche Gesellschaft fur Verhaltenstherapie, Germany
Con. univ.dr. Vărlan Maria, Universitatea Pedagogică de Stat “I. Creangă“ Chişinău
Prof.univ.dr. Steliana Rizeanu, Universitatea Hyperion din Bucuresti
Lect.univ.dr. Stomff Mihaela, Universitatea Hyperion din Bucuresti

Comitet de organizare
Preşedinte:
Prof.univ.dr. Ion Marin
Conf.univ.dr. Golu Ioana

Vicepreşedinte:
Prof.univ.dr. Steliana Rizeanu
Lect.univ.dr. Stomff Mihaela

Membri:
Conf.univ.dr. GHEORGHE FLORIAN
Conf.univ.dr. VASILE DIANA LUCIA
Conf.univ.dr. GĂTEJ EMIL RĂZVAN
Conf.univ.dr. KISS CSABA
Lect.univ.dr. MAIER ROXANA
Lect.univ.dr. TĂNASE-MÂNZAT MARIA
Lect.univ.dr. DIACONEASA FLORIN
Lect.univ.dr. SÎRBU MARINELA
Lect.univ.dr. DUMITRIU CELESTINA
Lect.univ.drd. COVACI MIHAI
Lect.univ.dr. SAS SERAMIS
Lector univ.drd. Dumbravă Elena Monica

Parteneri:
Centrul de Cercetare Psihologică al Universităţii Hyperion Bucureşti
Colegiul Psihologilor din România
Universitatea Liberă Moldova
Universitatea Pedagogică de Stat “I Creangă” Chişinău
Clinical University Hospital “Sister of Mercy” Croatia
Association of Clubs of Treated Alcoholics, Croatia
Institutul Român de Psihologie
Asociaţia Română de Psihoterapie Integrativă

Secţiunea psihologie clinică, consiliere şi psihoterapie
Steliana Rizeanu
Diana Vasile
Mihaela Stomff
Sârbu Marinela
Dan Vasiliu
Kiss Csaba
Corina Acriş
Oana Barnett
Mișea Simona
Daniela Porumbu
Petrescu Sorina
Rodica Popa
Ruxandra Rădulescu
Dorin Bătrân
Ovidiu Damian
Cornelia Nagy, Florina Zeleneac
Sas Seramis

Secțiunea psihologia muncii, organizațională și transporturilor
Georghe Florian
Emil Gâtej
Rodica Popa
Roxana Maier
Diaconeasa Florin
Codruţa Gheran
Danci Mona
Secţiunea psihologie educaţională şi vocaţională
Dumbravă Elena Monica
Dumitriu Celestina
Martia Vîrlan
Nicolaescu Eliza
Razvan Carp
Manolea Aliodor
Mihai Covaci
Mihai Şleahtiţchi
Tănculescu Lavinia
Lorela Broucher
Gelu Lefter
Staicu Georgeta
Daniela Tomşa
Mercea Cristina

PROGRAMUL CONFERINŢEI

Marți, 17. mai. 2016
Ora Activitatea Locul de desfăşurare
8.00 – 8. 30 Înregistrarea participanţilor Corp A, et IV, sala 1
8.30 – 9.00 Ioana Golu
Prezentarea activităţilor de prevenţie desfăşurate în anul 2014 – 2015 Corp B, et IV, sala 4.3.
9.00 – 11.00
(Prezentări în plen) Deschiderea Conferinţei
Cuvânt de deschidere al rectorului Universităţii Hyperion Bucureşti, prof.univ.dr Sever Spânulescu
Cuvânt de deschidere Prof.univ.dr. Ion Marin, Conf.univ.dr. Golu Ioana Laborator Psihologie
11.00–15.00
(Lucrări pe secţiuni Psihologie clinică, consiliere şi psihoterapie (moderatori: Steliana Rizeanu, Mihaela Stomff) Laborator Psihologie
Psihologia muncii, organizaţională, transporturilor şi serviciilor (moderatori: Gheorghe Florian, Emil Gâtej) Corp A, et IV, sala 1

Psihologia educaţională şi vocaţională (moderatori: Ioana Golu, Roxana Maier) Corp B, et IV, sala 4.3
15.00 -16.00 Pauza de masă
16. – 19.00 Workshop – The psychological and the surgical path of a patient transgender, Doctor Andrea Bonanno, Italia Sala de conferințe a Universității Hyperion
19- 22 Cocktail

Miercuri , 18. mai. 2016
Ora Activitatea Locul de desfăşurare
10.00 – 13.00
(workshop-uri) Ora 10.00 W1, Gheorghe Florian
„Evaluarea psihologică în domeniul psihologiei apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale” Corp A, et IV, sala 1
Ora 10.00 W2, Diana Vasile
”Resursele compensatorii în traumele familiale” Corp B, et IV, sala 4.3.
Ora 10.00 W2, Emil Gâtej
”Optimizarea factorului uman in transporturi” Laboratorul de Psihologie
11.30 – 11.45 Pauza de cafea
10.00 – 18.00 Ofertă de carte, Editura „Trei”
13.00 – 15.00 Pauza de masă
15.00 – 20.30
(workshop-uri)
Ora 14.30 W3, Roxana Maier
”Coaching-ul angajaţilor şi rolul acestuia în gestionarea problematicilor organizaţiilor” Corp A, et IV, sala 1
Ora 14.30 W4, Mihaela Stomff, Sârbu Marinela
„Trainingul managerilor cu rol în reducerea burn-out-ului în organizaţii” Corp B, et IV, sala 4.3.
Ora 15.00 W5, Hiera Daniela, Olimpia Diaconescu
„Dimensiuni ale supervizării în psihologia clinică”
Corp A, et V, sala 3
Ora 15.00 W6, Corina Acriş
„Consilierea premaritală a tinerilor – demers de construire a relaţiilor sănătoase” Corp B, et .V, sala 2.
Ora 15.00 W7, Wilhelm Kempf,
„Terapia depresiei – modele de intervenţie, diferenţe în contexte culturale diferite” Corp A, et IV, sala 1
16.30 – 17.30 Postere şi pauza de cafea
21.00 – 24.00 Cină festivă

JOI, 19. mai. 2016
Ora Activitatea Locul de desfăşurare
10.00 – 10. 30 Înregistrarea participanţilor Corp A, et IV, sala 1
10.30 – 13.30 Roxana Maier
„ Cercuri studenţeşti” – ateliere formative” Corp B, et IV, sala 4.3.