2015

Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale studenţilor

23 mai, 2015

Student (nume, prenume) Titlul lucrării
Alao A.L. Amza ”Studiu privind relația dintre anxietate și comportamentele adictive (adicții)”
Alexandru D.F. Gabriela Andrada ”Recunoașterea socială la bolnavii cu schizofrenie care urmează tratament de psihoterapie individuală și de grup”
Apostol V. Aurelia ”Relația dintre caracteristicile de personalitate ale mamei și dezvoltarea copilului”
Baghdasarian A. Mcrtici ”Trauma. Armeni versus români”
Butculescu Ș. Mădălina ”Particularități ale anxietății prin prisma modelelor parentale”
Ciocîrlan (Ene) Gh. Anca ”Istoria de viață a copiilor ca efect și fundament al proiecțiilor părinților”
Ghiță L. Alexandra-Teodora ”Relațiile familiale și divorțul”
Herman (Luca) I. Ruxandra ”Adaptarea școlarului la ciclul gimnazial”
Iosif (Marcu) C. Maria-Roxana ”Influența diferenței de gen în manifestarea empatiei, a extraversiei și a comportamentului altruist”
Iurașcu V. Mădălyna-Liliana ”Studiu privind nivelul de agresivitate și sensation seeking în activitatea de conducere auto”
Jechel I. Petrișor ”Dispoziția depresiv-anxioasă, fațete ale sindromului de epuizare burnour la persoanele cu funcții de conducere”
Laczko-Stănculescu F. Sebastian Francisc ”Atitudini discriminatoare și non-discriminatoare față de homosexualitate în rândul cadrelor didactice”
Noapteș E. R. Anamaria ”Abandonul copilului și stima de sine la copiii instituționalizați”
Oprișan (Ploscaru) V. Teodora Luciana ”Influența stilului parental asupra reușitei școlare”
Pascale I. Cristiana Nicoleta ”Aspecte caracteristice privind motivația pentru cariera militară”
Pîrvu T. F. Aura-Raluca ”Rolul familiei în prevenirea abandonului școlar”

 

 

 

Conferința națională de psihologie

 „Când a ști nu este suficient. Dimensiuni psihologice în diverse contexte umane”

19-20 mai 2015

Acest eveniment este organizat și găzduit de Facultatea de Jurnalism, Psihologie și Științele EducațieiDepartamentul de Psihologie, din cadrul Universității Hyperion, sub coordonarea Conf. Univ. Dr. Ioana Golu, Lector Univ. Dr. Marinela Sîrbu, Lector Univ. Dr. Mihaela Stomff, Psih. Masterand Alexandru-Ionuț Bătinaș și Masterand Victoria Docu (Specialist în Comunicare Publică).

În cadrul conferinței, se vor susține discuții deschise acoperind diverse arii ale psihologiei, se vor prezenta lucrări de cercetare și vor avea loc workshop-uri pe diverse teme.

Sesiunea de Comunicări Științifice a cadrelor didactice, Departamentul de psihologie, sociologie și stiințele educației

Departamentul de psihologie sociologie și științele educației   a organizat  Sesiunea de Comunicari științifice a cadrelor didactice.
Manifestarea a generat un real interes și a reunit lucrări de specialitate din diverse domenii ale psihologiei, cum ar fi: psihologia educației , psihoterapie, psihologie judiciara, psihologie experimentală.

La această activitate  și-au anunțat participarea și specialiști  de la Universitatea din Chișinău.