2014

Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale studenţilor

17 mai, 2014

Student (nume, prenume) Titlul lucrării
Alao A.L. Amza ”Studiu privind relația dintre anxietate și comportamentele adictive (adicții)”
Alexandru D.F. Gabriela Andrada ”Recunoașterea socială la bolnavii cu schizofrenie care urmează tratament de psihoterapie individuală și de grup”
Apostol V. Aurelia ”Relația dintre caracteristicile de personalitate ale mamei și dezvoltarea copilului”
Baghdasarian A. Mcrtici ”Trauma. Armeni versus români”
Butculescu Ș. Mădălina ”Particularități ale anxietății prin prisma modelelor parentale”
Ciocîrlan (Ene) Gh. Anca ”Istoria de viață a copiilor ca efect și fundament al proiecțiilor părinților”
Ghiță L. Alexandra-Teodora ”Relațiile familiale și divorțul”
Herman (Luca) I. Ruxandra ”Adaptarea școlarului la ciclul gimnazial”
Iosif (Marcu) C. Maria-Roxana ”Influența diferenței de gen în manifestarea empatiei, a extraversiei și a comportamentului altruist”
Iurașcu V. Mădălyna-Liliana ”Studiu privind nivelul de agresivitate și sensation seeking în activitatea de conducere auto”
Jechel I. Petrișor ”Dispoziția depresiv-anxioasă, fațete ale sindromului de epuizare burnour la persoanele cu funcții de conducere”
Laczko-Stănculescu F. Sebastian Francisc ”Atitudini discriminatoare și non-discriminatoare față de homosexualitate în rândul cadrelor didactice”
Noapteș E. R. Anamaria ”Abandonul copilului și stima de sine la copiii instituționalizați”
Oprișan (Ploscaru) V. Teodora Luciana ”Influența stilului parental asupra reușitei școlare”
Pascale I. Cristiana Nicoleta ”Aspecte caracteristice privind motivația pentru cariera militară”
Pîrvu T. F. Aura-Raluca ”Rolul familiei în prevenirea abandonului școlar”