2013

Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale studenţilor

22 noiembrie, 2013

Student (nume, prenume) Titlul lucrării
Anghel F.Iuliana Mariana ”Fenomenul infracţional în adolescenţă”
Boldur Gh. Oana Eugenia, Lupașcu I. Ene ”Dimensiunea anxietăţii la studenţi”
Oprișan (Ploscaru) V. Teodora Luciana ”Influența factorilor de personalitate în alegerea partenerului”
Marinescu I. Gabriel ”Utilizarea metodelor creative de predare la şcolarii mici”
Merișorean-Croitoru V. Raluca ”Reprezentările sociale ale persoanelor cu deficiențe mintale”
Mihai (Stănescu) M. Cătălina Bianca ”Rolul competitivităţii în relația de cuplu”
Mușat V. Marian Cristian ”Dimensiuni ale modelor parentale”
Popescu (Zamfir) F. Monica ”Efectele stresului și anxietății asupra memoriei
Smaranda (Tararache) S. Andreea Sorina Popa (Vezeteu) G. Elena-Daniela ”Impactul violenței în mediul familial”
Urse F. Tatiana Nicoleta

Popescu D. Alexandru Bogdan

”Rolul stimei de sine în atribuirea cauzală”

Sesiunea de Comunicări Științifice ale cadrelor didactice 

CERCETAREA UNIVERSITARĂ ÎN SPRIJINUL SOLUŢIONĂRII DIFICULTĂŢILOR SOCIALE

21 noiembrie, 2013

 

 

 1. Prof.dr. NEGURĂ ION, lector univ. PĂDURE DANIELA(Univ. „Ion Creangă” Chişinău) – Relaţia dintre stilul educaţional al cadrului didactic universitar şi atitudinea faţă de învăţare a studenţilor
 2. Prof.dr. LOSÎI ELENA, drd. MERLUŞCĂ-CRÂŞMARU ANA MARIA (Univ. „Ion Creangă” Chişinău) – Aspecte teoretice privind agresivitatea
 3. Prof.dr. LOSÎI ELENA– Rolul inteligenţei emoţionale în activitatea studenţilor la psihologie
 4. Prof.dr. RACU IGOR, dr. RACU IULIA (Univ. „Ion Creangă” Chişinău) – Aspectele anxietăţii la şcolari
 5. Conf.univ.dr. PERJAN CAROLINA (Univ. „Ion Creangă” Chişinău), student PERJAN CORINA – Specificul manifestării agresivităţii la adolescenţii din situaţii sociale de dezvoltare diferite6.conf.univ. VERDEŞ ANGELA (Univ. „Ion Creangă” Chişinău) – Particularităţile agresivităţii şcolare
 6. Conf.univ.dr. GOLU IOANA– Relaţia motivaţie, satisfacţie, performanţă la locul de muncă
 7. Conf.univ.dr. GOLU IOANA – Stima de sine şi motivaţia pentru învăţare la adolescenţi
 8. Conf.univ.dr. GHEORGHE FLORIAN – Bandele infracţionale şi utopia securităţii
 9. Conf.univ.dr. RIZEANU STELIANA– Terapia jocului de şansă patologic
 10.  Conf.univ.dr. VASILE DIANA LUCIA– Psihodinamica relaţiei victimă – agresor
 11. Conf.univ.dr. VASILE DIANA LUCIA– Creşterea posttraumatică la adulţii proveniţi din familiile cu divorţ
 12. Lector univ.dr. KISS CSABA– Influenţa testelor de stimulare – acomodare în economia examinării poligraf14. lector univ.dr. KISS CSABA– Profilul psihologic incipient al criminalului F.S
 13. Lector univ.dr. SÎRBU MARINELA– Multidimensionalitatea inteligenţei sociale. Studiu asupra creşterii eficacităţii în psihoterapie
 14. Lector univ.dr. TĂNASE-MÂNZAT MARIANA– Împăcarea cu propria feminitate – studiu de caz 
 15.  Lector univ.drd. CĂLUGĂRU MONICA– Adaptarea? Eul, identitatea şi dezvoltarea socială
 16. Lector univ.drd. DUMITRIU CELESTINA– Incursiune în memoria autobiografică – amintiri plăcute, amintiri neplăcute
 17.  Lector univ.drd. SAS SERAMIS– Gândirea critică în psihologie
 18.  Lector univ.drd. STOMFF MIHAELA– Modalităţi de dezvoltare a potenţialului empatic la studenţii psihologi
 19. Masterand BOLOLOI DANIELA DOINA, conf.univ.dr. RIZEANU STELIANA (coord.) – Diagnostic precoce şi intervenţia terapeutică în autism
 20. Masterand CĂLIN CĂTĂLIN, conf.univ.dr. RIZEANU STELIANA (coord.) – Introducerea fotografiei în actul terapeutic
 21. Student MIŞEA SIMONAconf.univ.dr. RIZEANU STELIANA (coord.) – Efectele formei patologice a jocului de şansă în viaţa psihică a individului
 22. Student POPESCU BOGDAN, student MUŞAT CRISTIAN, student VASILIU DAN– Studiu privind atitudinea faţă de calitatea vieţii
 23. Masterand STRĂJAN PAULconf.univ.dr. RIZEANU STELIANA (coord.)– Efectul Barnum/Forer
 24.  Masterand TĂNASE IOANA,conf.univ.dr. RIZEANU STELIANA (coord.) – Eficienţa consilierii suportive specifică obiectivelor medicale
 25.  Masterand TEODORESCU CRISTINAconf.univ.dr. RIZEANU STELIANA (coord.)– Suportul oferit de terapia cognitiv-comportamentală în renunţarea la fumat
 26.  Masterand UNGUREANU ANTONIU, conf.univ.dr. RIZEANU STELIANA (coord.)– Tinerii şi comportamentul antisocial