Metafore psihologice în literatura

Cercul studenţesc Metafore psihologice în literatură – ca modalităţi concrete de lucru în intervenţiile clinice şi psihologice –  îşi propune dezvoltarea abilităţilor de utilizare a metaforei în abordarea clientului în intervenţia individulă şi de grup. Aplicaţii pentru domeniul clinic şi psihoterapeutic.

Locul desfășurării: Facultatea de Jurnalism, Psihologie şi Științe ale Educației, corp A, et. IV, sala 1

Organizatorul principal: conf. univ. dr. Roxana Maier

Din partea studenţilor: Bejgu Andreea, an II, Psihologie

Obiective

  • Aprofundarea cunoștințelor psihologice în ceea ce privește modalitatea psiho-comportamentală de exprimare a trăirilor interioare
  • Înțelegerea modului de funcționare a sistemului psihic uman pornind de la metaforele utilizate în exprimare
  • Studiul diverselor perspective și abordări asupra elementelor psihicului uman înfățișate în operele literare contemporane şi film
  • Propunerea unor modalități creative de explicare a manifestărilor psihice
  • Însușirea unor modalități noi de accesare a resurselor proprii, prin prisma ilustrațiilor literare

Instrumente utilizate

Teste proiective şi probe de evaluare (desenul familiei, desenul căsuţei, desenul arborelui, modelare, instrumente de evaluare din programare neurolingvistică)

Cartea utilizată ca punct de plecare în studiul metaforei este «Spuma zilelor » a lui Boris Vian.