Cercetare și publicații

Universitatea Hyperion oferă studenților și masteranzilor săi condițiile necesare activităților științifice, facilitându-le accesul la publicațiile proprii, sesiuni de comunicări, conferințe naționale și internaționale, cercuri științifice și laboratoare.