Cercetare și publicații

HYPERION PSYCHOLOGY CONFERENCE (HPC 2018)

Conceptul de reziliență în abordările psihologice actuale

11 mai 2018

Universitatea Hyperion, Amfiteatrul 3, corp B

Cele mai bune lucrări vor fi selectate şi autorii acestora vor fi invitaţi să trimită versiuni extinse pentru publicare în ROMANIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGICAL STUDIES – jurnal acreditat și indexat în opt baze de date.

Universitatea Hyperion oferă studenților și masteranzilor săi condițiile necesare activităților științifice, facilitându-le accesul la publicațiile proprii, sesiuni de comunicări, conferințe naționale și internaționale, cercuri științifice și laboratoare.