Masterat

universitatea_hyperion_din_bucuresti_19075600MASTERAT PSIHOLOGIE
Specializarea PSIHOLOGIE CLINICĂ ŞI CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

Învățământ de zi, cu durata de 4 semestre (Master acreditat)
Taxă / semestru: 2000 Lei

 

Interviul de admitere la master va avea loc în zilele de 22 și 23 Septembrie 2020 începând cu ora 10.

Rezultate admitere Master PCCP 2020

Programarea candidaților pentru interviul de admitere la master 2020-2021

Admiterea se face pe baza mediei dintre nota obținută la interviu și media examenului de licență.
Candidații vor prezenta comisiei și propriul CV.

Ținând cont că numărul candidaților înscriși depășește numărul locurilor disponibile, interviul se va desfășura pe baza tematicii și bibliografiei disponibile pe linkul de jos.

Tematica și bibliografia interviu admitere master 2020

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA MASTERAT TREBUIE SĂ CUPRINDĂ:

  • Diplomă de licenţă în psihologie (original şi copie legalizată) sau Adeverinţă absolvent cu licenţă în psihologie (original);
  • Supliment diplomă în psihologie (original şi copie legalizată) sau Adeverinţă cu mediile anilor de studiu de la facultatea de psiholgie (original);
  • Diplomă de bacalaureat (original şi copie legalizată);
  • Certificat de naştere (copie legalizată);
  • Certificat de căsătorie (copie legalizată) pentru candidatele căsătorite;
  • 3 fotografii color tip act de identitate;
  • Copie xerox a actului de identitate cu datele personale şi domiciliul;
  • Adeverinţă medicală;
  • Taxă de înscriere la Master: 150 Lei.

Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic.

Admiterea se face pe bază de interviu.