Masterat

universitatea_hyperion_din_bucuresti_19075600MASTERAT PSIHOLOGIE
Specializarea PSIHOLOGIE CLINICĂ ŞI CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

Învățământ de zi, cu durata de 4 semestre (Master acreditat)
Taxă de înscriere: 150 Lei
Taxă / semestru: 2000 Lei

 

Interviu admitere master: 24 sept. 2019, ora 10.

Admiterea se face pe baza mediei dintre nota obtinută la interviu și media examenului de licență.

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA MASTERAT TREBUIE SĂ CUPRINDĂ:

  • Diplomă de licenţă (original şi copie legalizată) sau Adeverinţă absolvent cu licenţă (original);
  • Supliment diplomă (original şi copie legalizată) sau Adeverinţă cu mediile anilor de studiu din facultate (original);
  • Diplomă de bacalaureat (original şi copie legalizată);
  • Certificat de naştere (copie legalizată);
  • Certificat de căsătorie (copie legalizată) pentru candidatele căsătorite;
  • 3 fotografii color tip act de identitate;
  • Copie xerox a actului de identitate cu datele personale şi domiciliul;
  • Adeverinţă medicală;
  • Taxă de înscriere la Master: 150 Lei.

Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic.

Admiterea se face pe bază de interviu.