Admitere

Începând cu 1 Iunie anul curent, înscrierile au loc de luni până vineri, între orele 9:00 – 17:00, iar începând din luna iulie înscrierile au loc și sâmbăta și duminica între orele 9:00 – 14:00, la Secretariatul General al Universității, Calea Călăraşilor nr. 169, sectorul 3, București.

Telefoane: 021-3274464, 021-3274465, 021-3214667. Fax: 021-3216425
E-mail: rectorat @ hyperion . ro


Acte necesare pentru înscriere: 
Diploma de bacalaureat/adeverință (original)
Certificat de naștere (copie legalizata)
Certificat de căsătorie (copie legalizată) – pentru candidatele/candidații care și-au schimbat numele în urma căsătoriei
Adeverință de sănătate (de la medicul de familie)
3 fotografii color (tip buletin)
Copie xerox BI sau CI
Dosar plic
Taxa de inscriere: 100 LEI
Taxa de școlarizare: 3000 LEI


Facilităti:
Taxe de studii moderate, platibile in patru rate
Reduceri de taxa incepand cu anul II de studiu ( pentru studentii cu medii peste 9,50)
Diplome de absolvire a Departamentului de Pregatire a Personalului Didactic
Dotari Sali de curs, seminar, laboratoare, centre de cercetare, sali de sport, sali de lectura, bufet, sala de conferinta etc.
Planul de invatamant Facultatea are un plan de invatamant adaptat la cerintele interne si internationale, el asigurand un inalt nivel de pregatire teoretica si practica absolventilor nostri. Acest plan poate fi comparat cu planuri similare din tari precum Germania, Franta, SUA, Japonia etc. si este in concordanta cu cerintele Programului Bologna


Domenii de calificare

Absolventii programului de studiu PSIHOLOGIE vor dobandi urmatoarele competente: – studiul comportamentului uman si al proceselor mentale; – investigarea si recomandarea cailor de solutionare a problemelor psihologice; – elaborarea si aplicarea de teste pentru masurarea inteligentei, abilitatilor, aptitudinilor si a altor caracteristici umane; – testarea psihologica, pentru imbunatatirea si prevenirea tulburarilor emotionale si de personalitate, precum si a fenomenelor de inadaptare la mediul social si profesional; – interpretarea datelor obtinute si elaborarea recomandarilor pe care le considera necesare. Alte competente sunt: – Identificarea proceselor psihice si caracterizarea rolului lor in evolutia personalitatii – Identificarea legaturilor intre procesele psihice – Analizarea unor procese psihice pornind de la exemple concrete – Evaluarea caracteristicilor unor procese psihice, prin comparare si prin utilizarea unor instrumente adecvate de masurare – Relationarea eficienta/ cooperarea cu ceilalti in colectarea, interpretarea si evaluarea informatiilor referitoare la procese si manifestari psihice – Utilizarea cunostintelor de psihologie in scopul adaptarii conduitei proprii la situatii concrete de viata – Caracterizarea principalelor dimensiuni ale personalitatii – Analizarea profilului propriei personalitati si a personalitatii celorlalti – Exemplificarea, prin cooperare cu ceilalti, a unor trasaturi ale personalitatii necesare reusitei in activitate – Analizarea posibilitatilor de dezvoltare personala din perspectiva cunostintelor de psihologie – Caracterizarea profilului unui participant responsabil si eficient la luarea deciziilor in comunitate – Recunoasterea unor tipuri de relatii interpersonale, a unor comportamente si atitudini sociale in situatii date – Evaluarea unor tipuri de comportament psihosocial in contexte situationale date – Rezolvarea, prin cooperare cu ceilalti a unor situatii problema cu ajutorul cunostintelor de psihologie – Adecvarea conduitei psiho-sociale la diferite situatii – Manifestarea unor comportamente prosociale necesare participarii la rezolvarea problemelor comunitatii

Burse si stagii

Se oferă burse de studii pentru cei care finalizează anul I sau II de studii cu o medie generală de peste 9,50, conform Regulamentului privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin material si facilitati pentru studenti la Universitatea Hyperion din Bucuresti.